Szanowni Państwo,

wobec ograniczeń i skutków, jakie epidemia COVID-19 niesie dla naszego życia, chcielibyśmy zaproponować cykl szkoleń internetowych- webinarów, dedykowanych specjalnie diagnostyce weterynaryjnej.

Webinar to wykład szkoleniowy oparty na prezentacji wraz z krótkimi filmami pokazowymi, jednak z elementami interakcji z uczestnikami (czat, ankiety, biała tablica, itp.). Posiada układ: małe okno wideo, duże okno prezentacji, mały czat. Udział w webinarach nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania, a jedynie dostęp do komputera stacjonarnego lub notebooka wyposażonego w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome). Szkolenia odbywają się za pomocą platformy internetowej ClickMeeting.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa. Istnieje również możliwość zadawania pytań prelegentowi po zakończeniu prezentacji oraz kontakt mailowy.

Webinary to doskonały wstęp do szkoleń warsztatowych. Cykl szkoleń prowadzimy w tematyce mikrobiologii i analityki weterynaryjnej.

Obecnie dostępny jest udział w szkoleniu on-line:
 
 

DIAGNOSTYKA MASTITIS NA POZIOMIE LECZNICY WETERYNARYJNEJ I LABORATORIUM

 

TERMIN: 18-19.11.2020, 18:00-20:00 (18.11.2020), 17:00-20:00 (19.11.2020)

CZAS TRWANIA: 2 godziny (18.11.2020) oraz 3 godziny (19.11.2020)

CEL SZKOLENIA: przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień związanych z diagnozowaniem mastitis. Szkolenie jest realizowane w ramach cyklu: „VadEmcum klinicysTy – mikrobiologia” obejmującego aspekty dotyczące podstaw mikrobiologii, prawidłowego wykonywania badań w kierunku wykrywania i określania wrażliwości drobnoustrojów oraz stosowania zasad nowoczesnych technik diagnostycznych.

UCZESTNICY: szkolenie skierowane jest do lekarzy weterynarii, diagnostów laboratoryjnych techników i osób pracujących w laboratoriach, którzy planują rozpocząć wykonywanie badań mikrobiologicznych we własnym zakładzie leczniczym dla zwierząt lub laboratorium weterynaryjnym.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Posiewy mikrobiologiczne mleka z użyciem klasycznych i selektywnych podłoży mikrobiologicznych
 2. Odczyty bakteriologiczne
 3. Wykonywanie badań metodami biologii molekularnej
 4. Podstawy postępowania z wynikami mleka zbiorczego uzyskanymi drogą biologii molekularnej

AGENDA:

18.11.2020:

 • 18:00 – 20:00  Część pierwsza szkolenia on-line

19.11.2020:

 • 17:00 – 18:45  Część druga szkolenia on-line
 • 18:45 – 19:00  Przerwa
 • 19:00 – 20:00  Część trzecia szkolenia on-line
 • 20:15                Podsumowanie, zakończenie

PROWADZĄCY: Dr. n.wet. Sebastian Smulski – Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP Poznań; vetlab.pl; Seek; mgr. inż. Olgierd Uljanow – Animal Health Field Application Scientist, Thermo Fisher Scientific

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE: Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma drogą mailową zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej oraz instrukcję wyjaśniającą sposób połączenia i korzystania z webinaru. Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta. Szkolenie prowadzone jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki za pomocą czatu. Uczestnikom nie jest udostępniana lista uczestników. Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują świadectwo/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej następnego dnia po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA: Aby uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny który znajduje się poniżej oraz uiścić opłatę rejestracyjną do dnia 16.11.2020.

Kontakt: Kinga Kaczmarek T: +48 797 124 541, E-mail: szkolenia@argenta.com.pl

CENA SZKOLENIA ON-LINE: 400zł netto + VAT 23 %

KONTO WARSZTATÓW: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186 Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. W tytule wpłaty należy wpisać „Webinaria 2020”, oraz nazwisko uczestnika.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość odsłuchu offline. Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy online

Diagnostyka Mastitis na poziomie lecznicy weterynaryjnej i laboratorium

2 + 6 =

Podaj wynik równania

Warunki uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 16.11.2020.
 2. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę
 4. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186 Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem „Webinaria 2020”, imię i nazwisko
 5. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 8. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
 9. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.