MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH
Jak zostać detektywem? Schematy wykrywania drobnoustrojów istotnych dla diagnostyki weterynaryjnej

mgr. inż. Dorota Merlak

dr. n. wet. Tomasz Nowak

23.09.2021 godz. 11.00-13.00

MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH
Jak skutecznie leczyć? Od metod manualnych do automatycznych w oznaczaniu lekowrażliwości

dr. n. wet. Tomasz Nowak

19.10.2021 godz. 10:00-13:00

MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA DLA ZAAWANSOWANYCH
Jak identyfikować gronkowce? Gatunki koagulazododatnie i koagulazoujemne w weterynarii

mgr. inż. Dorota Merlak

LISTOPAD – 2021

SZKOLENIA ZAKOŃCZONE

Temat szkolenia

Wykładowca

Termin

MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA DLA ZAAWANSOWANYCH
MALDI-TOF – jak to działa w mikrobiologii?

Katarzyna Kopron

05.07.2021 godz. 12.00-13.30

MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Próbka jest najważniejsza – jak pobrać i przygotować próbkę do badania?

dr n. wet. Tomasz Nowak

mgr. inż. Dorota Merlak

15.04.2021 godz. 10:00 – 13:00

ANALITYKA WETERYNARYJNA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Diagnostyka Point of Care Testing (POCT) – jak ją wykorzystać do poprawy wyników leczenia?

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

MARZEC – 2021

MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Jak rozpocząć przygodę mikrobiologiczną w lecznicy?

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

mgr. inż. Dorota Merlak

25.02.2021

GRONKOWCE KOAGULAZOUJEMNE W WETERYNARII

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

mgr. inż. Dorota Merlak

STYCZEŃ – 2021r

DIAGNOSTYKA PAŁECZEK SALMONELLA

lek. wet. Anna Łukomska

17-18.12.2020, godz. 11:00 – 13:00

PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ – Część 4: Zasady postępowania w oznaczaniu lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z materiału pochodzącego od zwierząt.

dr. n.wet. Tomasz Nowak, Vet-Lab Brudzew

10.12.2020 godz. 10:00 – 13:00

PRAKTYCZNE INFORMACJE Z ZAKRESU WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ + PRZYPADKI KLINICZNE

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

03.12.2020 godz. 11:00 – 12:30

DIAGNOSTYKA MASTITIS NA POZIOMIE LECZNICY WETERYNARYJNEJ I LABORATORIUM

dr. n.wet. Sebastian Smulski

mgr. inż. Olgierd Uljanow

18.11.2020 godz. 18:00 – 20:00

19.11.2020 godz. 17:00 – 20:00

PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ – Część 3: Schematy wykrywania drobnoustrojów istotnych dla diagnostyki weterynaryjnej.

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

mgr. inż. Dorota Merlak

05.11.2020 godz. 10:00 – 13:00

ZABURZENIA ELEKTROLITOWE U PSÓW I KOTÓW – SÓD, WAPŃ I POTAS

lek. wet. Adrianna Wawrzyniak

29.10.2020 godz. 10:00 – 13:00

GRONKOWCE KOAGULAZODODATNIE W WETERYNARII

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

mgr. inż. Dorota Merlak

22.10.2020 godz. 10:00 – 13:00

PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ – Część 2: Prawidłowe techniki pobierania, transportu oraz posiewu materiału w badaniach mikrobiologicznych.

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

mgr. inż. Dorota Merlak

30.09.2020 godz. 10:00 – 13:00

PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ – Część 1: Organizacja laboratorium weterynaryjnego oraz zakładów leczniczych dla zwierząt.

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

mgr. inż. Dorota Merlak

17.09.2020 godz. 10:00 – 13:00

Techniki wykonywania oznaczenia lekooporności

Lek. wet. Jarosław Wilczyński

13-14.11.2019

Inwazje pasożytów jelitowych u zwierząt towarzyszących i egzotycznych (psy, koty, małe gady, ssaki)

Dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz
Lek. wet. Ludwika Piwowarczyk

07-08.09.2019

Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej

Lek. wet. Jarosław Wilczyński

7-9.10.2019

Bakteryjne choroby drobiu – aktualne problemy diagnostyczne

Dr Tomasz Nowak

Dr Karolina Wódz

14-15.05.2019

Diagnostyka Salmonelli – od poboru prób do serotypowania

Lek. wet. Anna Łukomska

06-07.05.2019

Diagnostyka zapaleń gruczołu mlekowego u krów

Dr nauk wet. Henryka Lassa

04-05.04.2019

Podstawy Mikrobiologii Weterynaryjnej

początek grudnia

Weterynaryjna diagnostyka parazytologiczna u zwierząt gospodarskich (drób, przeżuwacze, konie, trzoda chlewna, króliki, gołębie)

dr hab. Tomasz Cencek

24.11.2018

Bakteryjne choroby drobiu – aktualne problemy diagnostyczne

dr Tomasz Nowak

Vet-Lab, Brudzew

23-24.10.2018

Diagnostyka i postępowanie przy różnych postaciach klinicznych zakażeń układu moczowego (ZUM} u psów i kotów

dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz
lek. wet. Ludwika Piwowarczyk

06 – 07.10.2018

Zasady wykonywania i prawidłowa interpretacja testów ELISA – codzienność, a dobra praktyka laboratoryjna

Dr Philippe Coppe – BioX Diagnostics, Belgia

20-21.09.2018

Diagnostyka laboratoryjna zapaleń gruczołu mlekowego u krów

dr nauk wet. Henryka Lassa

10-11.05.2018

Serotypowanie Salmonella wg schematu White’a-Kauffmanna-Le Minora z zastosowaniem surowic Serum Staten Institute

lek. wet. Jarosław Wilczyński

27.04.2018

Techniki wykonywania oznaczenia lekooporności

dr Tomasz Nowak

lek. wet. Jarosław Wilczyński

10-11.04.2018

Podstawy Mikrobiologii Weterynaryjnej

lek. wet. Jarosław Wilczyński

13-15.03.2018