Temat szkolenia

Wykładowca

Termin

PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.                  Część 1: Organizacja laboratorium weterynaryjnego oraz zakładów leczniczych dla zwierząt.

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

mgr. inż. Dorota Merlak
22.05.2020 godz. 10:00
PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.                  Część 2: Prawidłowe techniki pobierania, transportu oraz posiewu materiału w badaniach mikrobiologicznych.

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

mgr. inż. Dorota Merlak

05.06.2020 godz. 10:00

PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.                  Część 3: Schematy wykrywania drobnoustrojów istotnych dla diagnostyki weterynaryjnej.

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

mgr. inż. Dorota Merlak
18.06.2020 godz. 10:00
PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.                  Część 4: Zasady postępowania w oznaczaniu lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z materiału pochodzącego od zwierząt

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

mgr. inż. Dorota Merlak
30.06.2020 godz. 10:00

DIAGNOSTYKA MASTITIS NA POZIOMIE LECZNICY WETERYNARYJNEJ i LABORATORIUM

lek wet. Ludwika Piwowarczyk

dr n. wet. Sebastian Smulski

08.06.2020 godz. 10:00

PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
lek.wet. Anna Łukomska
23-25.03.2020
Inwazje pasożytów jelitowych u zwierząt towarzyszących i egzotycznych (psy, koty, małe ssaki, gady)
Dr Dawid Jańczak
marzec 2020
Diagnostyka i postępowanie przy różnych postaciach klinicznych zakażeń układu moczowego (ZUM) u psów i kotów
Dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz
Lek. wet. Ludwika Piwowarczyk
2020
Weterynaryjna diagnostyka parazytologiczna u zwierząt gospodarskich (drób, przeżuwacze, konie, trzoda chlewna, króliki, gołębie)
dr hab. Tomasz Cencek
2020

SZKOLENIA ZAKOŃCZONE

Temat szkolenia

Wykładowca

Termin

Techniki wykonywania oznaczenia lekooporności
Lek. wet. Jarosław Wilczyński
13-14.11.2019
Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej
Lek. wet. Jarosław Wilczyński
7-9.10.2019
Bakteryjne choroby drobiu – aktualne problemy diagnostyczne
Dr Tomasz Nowak

Dr Karolina Wódz

14-15.05.2019
Diagnostyka Salmonelli – od poboru prób do serotypowania

Lek. wet. Anna Łukomska

06-07.05.2019
Diagnostyka zapaleń gruczołu mlekowego u krów
Dr nauk wet. Henryka Lassa
04-05.04.2019
Podstawy Mikrobiologii Weterynaryjnej
początek grudnia
Weterynaryjna diagnostyka parazytologiczna u zwierząt gospodarskich (drób, przeżuwacze, konie, trzoda chlewna, króliki, gołębie)
dr hab. Tomasz Cencek
24.11.2018
Bakteryjne choroby drobiu – aktualne problemy diagnostyczne
dr Tomasz Nowak

Vet-Lab, Brudzew

23-24.10.2018
Diagnostyka i postępowanie przy różnych postaciach klinicznych zakażeń układu moczowego (ZUM} u psów i kotów
dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz
lek. wet. Ludwika Piwowarczyk
06 – 07.10.2018
Zasady wykonywania i prawidłowa interpretacja testów ELISA – codzienność, a dobra praktyka laboratoryjna
Dr Philippe Coppe – BioX Diagnostics, Belgia
20-21.09.2018
Diagnostyka laboratoryjna zapaleń gruczołu mlekowego u krów
dr nauk wet. Henryka Lassa
10-11.05.2018
Serotypowanie Salmonella wg schematu White’a-Kauffmanna-Le Minora z zastosowaniem surowic Serum Staten Institute
lek. wet. Jarosław Wilczyński
27.04.2018
Techniki wykonywania oznaczenia lekooporności
dr Tomasz Nowak

lek. wet. Jarosław Wilczyński

10-11.04.2018
Podstawy Mikrobiologii Weterynaryjnej
lek. wet. Jarosław Wilczyński
13-15.03.2018
Inwazje pasożytów jelitowych u zwierząt towarzyszących i egzotycznych (psy, koty, małe gady, ssaki)
Dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz
Lek. wet. Ludwika Piwowarczyk
07-08.09.2019