Szanowni Państwo,

wobec ograniczeń i skutków, jakie epidemia COVID-19 niesie dla naszego życia, chcielibyśmy zaproponować cykl szkoleń internetowych- webinarów, dedykowanych specjalnie diagnostyce weterynaryjnej.

Webinar to wykład szkoleniowy oparty na prezentacji wraz z krótkimi filmami pokazowymi, jednak z elementami interakcji z uczestnikami (czat, ankiety, biała tablica, itp.). Posiada układ: małe okno wideo, duże okno prezentacji, mały czat. Udział w webinarach nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania, a jedynie dostęp do komputera stacjonarnego lub notebooka wyposażonego w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome). Szkolenia odbywają się za pomocą platformy internetowej ClickMeeting.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa. Istnieje również możliwość zadawania pytań prelegentowi po zakończeniu prezentacji oraz kontakt mailowy.

Webinary to doskonały wstęp do szkoleń warsztatowych. Cykl szkoleń: VADEMECUM KLINICYSTY – MIKROBIOLOGA i ANALITYKA 2021, prowadzimy w tematyce mikrobiologii i analityki weterynaryjnej.

Obecnie dostępny jest udział w szkoleniu on-line:

ANALITYKA WETERYNARYJNA DLA ZAAWANSOWANYCH

Choroby wątroby i trzustki – jak podjąć wyzwanie diagnostyczne?

TERMIN: CZERWIEC – 2021,

CZAS TRWANIA: 1.5 godziny

PROWADZĄCY: lek. wet. Adriana Wawrzyniak – RECOVER Instructor (Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation), MRCVS, w trakcie specjalizacji EBVSAM.

CEL SZKOLENIA: omówienie najczęściej występujących problemów diagnostycznych
w przebiegu chorób wątroby i trzustki. Szkolenie jest realizowane w ramach cyklu: VADEMECUM KLINICYSTY – ANALITYKA obejmującego zagadnienia dotyczące schematów postępowania diagnostycznego, prawidłowego doboru kierunków badań, interpretacji wyników oraz stosowania nowoczesnych technik analitycznych.

UCZESTNICY: szkolenie skierowane jest do lekarzy weterynarii.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Kwalifikacja pacjenta
  2. Najczęstsze problemy i pułapki diagnostyczne
  3. Dominujące jednostki chorobowe

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE: Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma drogą mailową zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej oraz instrukcję wyjaśniającą sposób połączenia i korzystania z webinaru. Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta. Szkolenie prowadzone jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki za pomocą czatu. Uczestnikom nie jest udostępniana lista uczestników. Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują świadectwo/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej następnego dnia po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA: Aby uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny który znajduje się poniżej do dnia 01.06.2021.

KONTAKT: Kinga Kaczmarek T: +48 797 124 541, E-mail: szkolenia@argenta.com.pl

CENA SZKOLENIA ON-LINE: szkolenie jest bezpłatne.

Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy online

ANALITYKA WETERYNARYJNA DLA ZAAWANSOWANYCH Choroby wątroby i trzustki – jak podjąć wyzwanie diagnostyczne?

4 + 14 =

Podaj wynik równania

Warunki uczestnictwa:

  1. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 01.06.2021.
  2. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy.
  3. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
  5. Oświadczam, iż akceptuję warunki uczestnictwa.