Szanowni Państwo,

wobec ograniczeń i skutków, jakie epidemia COVID-19 niesie dla naszego życia, chcielibyśmy zaproponować cykl szkoleń internetowych – webinarów, dedykowanych specjalnie diagnostyce weterynaryjnej.

Webinar to wykład szkoleniowy oparty na prezentacji wraz z krótkimi filmami pokazowymi, jednak z elementami interakcji z uczestnikami (czat, ankiety, biała tablica, itp.). Posiada układ: małe okno wideo, duże okno prezentacji, mały czat. Udział w webinarach nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania, a jedynie dostęp do komputera stacjonarnego lub notebooka wyposażonego w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome). Szkolenia odbywają się za pomocą platformy internetowej ClickMeeting.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa. Istnieje również możliwość zadawania pytań prelegentowi po zakończeniu prezentacji oraz kontakt mailowy.

Webinary to doskonały wstęp do szkoleń warsztatowych. Cykl szkoleń: VADEMECUM KLINICYSTY – MIKROBIOLOGA i ANALITYKA 2021, prowadzimy w tematyce mikrobiologii i analityki weterynaryjnej.

Obecnie dostępny jest udział w szkoleniu on-line:

MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA DLA ZAAWANSOWANYCH

Jak identyfikować gronkowce? Gatunki koagulazododatnie i koagulazoujemne w weterynarii

TERMIN: 26.11.2021 godz. 10.00-13:30,

CZAS TRWANIA: 3.5 godziny

PROWADZĄCY: mgr inż. Dorota Merlak – specjalista mikrobiologii, ARGENTA.

CEL SZKOLENIA: przedstawienie zagadnień związanych z budową, charakterystyką i identyfikacją gronkowców koagulazododatnich i koagulazoujemnych. Szkolenie realizowane jest w ramach cyklu: VADEMECUM KLINICYSTY – MIKROBIOLOGA obejmującego zagadnienia dotyczące podstaw mikrobiologii, prawidłowego wykonywania badań w kierunku wykrywania i określania wrażliwości drobnoustrojów oraz zasad stosowania nowoczesnych technik diagnostycznych.

UCZESTNICY: szkolenie skierowane jest do lekarzy weterynarii, diagnostów laboratoryjnych, techników i osób pracujących w laboratoriach, którzy planują rozpocząć wykonywanie badań mikrobiologicznych we własnym zakładzie leczniczym dla zwierząt lub laboratorium weterynaryjnym.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Ogólna charakterystyka i kwalifikacja
 2. Budowa
 3. Chorobotwórczość
 4. Diagnostyka laboratoryjna – badanie makroskopowe, hodowla, identyfikacja
 5. Wybrane gronkowce koagulazododatnie w praktyce weterynaryjnej (m.in. S. aureus, S. pseudintermedius, S. intermediu, S. schleiferisubsp. cogulans, S. delphin)
 6. Wybrane gronkowce koaguzaloujemne w praktyce weterynaryjnej (m.in. S. epidermidis, S. haemolyticusczy, S. chromogenes, S. xylosus, S. cohnii, S. simulans, , S. devriesei, S. rostri

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE: Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma drogą mailową zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej oraz instrukcję wyjaśniającą sposób połączenia i korzystania z webinaru. Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta. Szkolenie prowadzone jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki za pomocą czatu. Uczestnikom nie jest udostępniana lista uczestników. Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują świadectwo/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej następnego dnia po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA: Aby uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny który znajduje się poniżej oraz uiścić opłatę rejestracyjną do dnia 22.11.2021.

KONTAKT: Kinga Kaczmarek T: +48 797 124 541, E-mail: szkolenia@argenta.com.pl

CENA SZKOLENIA ON-LINE: 400 zł netto + VAT 23 %

KONTO WARSZTATÓW: 15 1020 4027 0000 1702 1607 4075 PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy wpisać „Webinaria 2021”, oraz nazwisko uczestnika.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy online

MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA DLA ZAAWANSOWANYCH Jak identyfikować gronkowce? Gatunki koagulazododatnie i koagulazoujemne w weterynarii

9 + 13 =

Podaj wynik równania

Warunki uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 22.11.2021.
 2. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę.
 4. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 15 1020 4027 0000 1702 1607 4075 PKO Bank Polski S.A. z dopiskiem „Webinaria 2021”, imię i nazwisko.
 5. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 8. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
 9. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.