Szanowni Państwo,

wobec ograniczeń i skutków, jakie epidemia COVID-19 niesie dla naszego życia, chcielibyśmy zaproponować cykl szkoleń internetowych- webinarów, dedykowanych specjalnie  diagnostyce weterynaryjnej.

Webinar to wykład szkoleniowy  oparty na prezentacji wraz z krótkimi filmami pokazowymi, jednak z elementami interakcji z uczestnikami (czat, ankiety, biała tablica, itp.). Posiada układ: małe okno wideo, duże okno prezentacji, mały czat. Udział w webinarach nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania, a jedynie dostęp do komputera stacjonarnego lub notebooka wyposażonego w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome). Szkolenia odbywają się za pomocą platformy internetowej Clickmeeting.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa. Istnieje również możliwość zadawania pytań prelegentowi po zakończeniu prezentacji oraz kontakt mailowy.

Webinary to doskonały wstęp do szkoleń warsztatowych! Cykl webinarów rozpoczęliśmy od tematyki mikrobiologicznej.

Obecnie dostępny jest udział w szkoleniu on-line:

 

DIAGNOSTYKA MASTITIS NA POZIOMIE LECZNICY WETERYNARYJNEJ i LABORATORIUM

 

TERMIN: 8 czerwca 2020 godz. 12:00–14:00 oraz 9 czerwca godz. 11.00-14.00

CZAS TRWANIA: 2 godziny (8.06.2020) oraz 3 godzin (9.06.2020)

CEL SZKOLENIA: przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień związanych z diagnozowaniem mastitis. Szkolenie jest realizowane w ramach cyklu: „VadEmcum klinicysTy – mikrobiologa” obejmującego aspekty dotyczące podstaw mikrobiologii, prawidłowego wykonywania badań w kierunku wykrywania i określania wrażliwości drobnoustrojów oraz stosowania zasad nowoczesnych technik diagnostycznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA: szkolenie skierowane jest do lekarzy weterynarii, diagnostów laboratoryjnych i hodowców, którzy pracują na co dzień ze zwierzętami gospodarskimi, głównie bydłem mlecznym lub wykonują badania diagnostyczne w kierunku mastitis.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Posiewy mikrobiologiczne mleka z użyciem klasycznych i selektywnych podłoży mikrobiologicznych;
 2. Odczyty bakteriologiczne;
 3. Wykonywanie badań metodami biologii molekularnej;
 4. Podstawy postępowania z wynikami mleka zbiorczego uzyskanymi drogą biologii molekularnej.

AGENDA:

10:00 – 11.30  Część pierwsza  szkolenia on-line

11:30 – 11:45  Przerwa

11:45 – 13:15  Część druga szkolenia on-line

13.15               Podsumowanie, zakończenie

PROWADZĄCY: Dr n.wet. Sebastian Smulski PIWet-PIB, Zakład Mikrobiologii, Bydgoszcz, lek. wet. Ludwika Piwowarczyk – Kierownik Naukowy Dział Diagnostyki Weterynaryjnej, ARGENTA.

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE: Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma drogą mailową zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej oraz instrukcję wyjaśniającą sposób połączenia i korzystania z webinaru. Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta. Szkolenie  prowadzone  jest na  żywo,  uczestnicy  mogą  zadawać  pytania  na  bieżąco,  komentować,  prosić  o wskazówki za pomocą czatu. Uczestnikom  nie  jest udostępniana lista uczestników. Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują  świadectwo/certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej następnego dnia po szkoleniu. Oryginał świadectwa/certyfikatu wysyłany jest na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika szkolenia.

ZGŁOSZENIA: Aby uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny który znajduje się poniżej oraz uiścić opłatę rejestracyjną do dnia 07.06.2020.

Kontakt: Kinga Kaczmarek T: +48 797 124 541, E-mail: szkolenia@argenta.com.pl

CENA SZKOLENIA ON-LINE: 350 zł netto + VAT 23 % UWAGA! Szkolenie w cenie promocyjnej!

KONTO WARSZTATÓW: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186 Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. W tytule wpłaty należy wpisać „szkolenie mastitis 2020”, oraz nazwisko uczestnika.

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy online

DIAGNOSTYKA MASTITIS NA POZIOMIE LECZNICY WETERYNARYJNEJ i LABORATORIUM

13 + 2 =

Podaj wynik równania

Warunki uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 07.06.2020.
 2. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadsyłania wypełnionych formularzy i uiszczenie opłaty.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę
 4. Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy: 78 1750 1019 0000 0000 0243 8186 Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem „warsztaty mikrobiologiczne 2020”, imię i nazwisko
 5. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 8. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
 9. Oświadczam, iż akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.